Nhân Sự Chủ Chốt

GIÁM ĐỐC - LÊ THỊ KIỀU OANH

Chị Lê Thị Kiều Oanh tốt nghiệp chuyên ngành tài chính ngân hàng 2014 loại xuất sắc. Sau đó...

(08/12/2018)

PHÓ GIÁM ĐỐC - TRẦN VĂN HÙNG

Với gần 6 năm kinh nghiệm trong việc điều hành & quản lý hệ thống siêu thị điện thoại, anh...

(08/12/2018)