Nhà đất Quảng Trị Thiên An Land - Mua bán ký gửi nhà đất tại Quảng Trị

Khu liên hợp thể thao quốc gia bị ‘xẻ thịt’, kiến nghị Bộ Công an điều tra

Thứ tư - 30/06/2021 07:31
Hàng loạt sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu liên hợp thể thao quốc gia kiến nghị chuyển 2 vụ việc cho cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an
 

Kiến nghị chuyển 2 vụ việc cho cơ quan điều tra

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Trần Ngọc Liêm vừa ký văn bản thông báo kết luận thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia (viết tắt là Khu LHTTQG), thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2009 đến ngày 31/12/2018.

Trong đó, TTCP đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại Khu LHTTQG đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho chuyển thông tin (tài liệu hồ sơ, chứng cứ) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để thụ lý, xem xét theo quy định của pháp luật đối với 2 nội dung.

Thứ nhất, việc Khu LHTTQG cho thuê mặt bằng các khu đất đã giải phóng mặt bằng đang chờ thực hiện dự án, vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, tài sản công, thuộc đối tượng phải nộp tiền thuê đất nhưng chưa nộp ngân sách nhà nước số tiền lớn, có dấu hiệu gây thất thu tiền ngân sách nhà nước.

Khu liên hợp thể thao quốc gia bị ‘xẻ thịt’, kiến nghị Bộ Công an điều tra
Hàng loạt sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu liên hợp thể thao quốc gia

Nội dung thứ hai là việc Khu liên hợp thể thao quốc gia sử dụng đất thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư trạm phân phối gas với Công ty TNHH Tân An Bình trong khuôn viên Cung thể thao dưới nước vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, tài sản công, thuộc đối tượng phải nộp tiền thuê đất nhưng chưa nộp ngân sách nhà nước, có dấu hiệu gây thất thu tiền ngân sách nhà nước.

Liên quan đến vấn đề này, theo kết luận, Khu Khu LHTTQG là chủ thể quản lý bãi đỗ xe với diện tích hơn 94.417 m2 nhưng lại không trực tiếp quản lý, sử dụng, mà bàn giao mặt bằng cho Công ty Khai thác điểm đỗ xe (nay là Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội).

Từ năm 2003, công ty đã khai thác, sử dụng khu đất trên nhưng đến nay chưa có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc giao đất, đồng thời chưa phát sinh nghĩa vụ tài chính về đất (tiền thuê đất) đối với Nhà nước.

Cũng từ năm 2003, Ban quản lý dự án Khu LHTTQG ký hợp đồng với Công ty TNHH Tân An Bình hợp tác đầu tư xây dựng trạm phân phối gas và giao cho công ty sử dụng 865m2 đất nằm trong khuôn viên khu đất Cung thể thao dưới nước.

Điều đáng nói, trong hợp đồng hợp tác đầu tư lại không có quy định nghĩa vụ tài chính về đất đối với Công ty TNHH Tân An Bình. Trong khi đó, theo quy định, diện tích đất 865m2 này là tài sản nhà nước không được phép sử dụng để hợp tác đầu tư nhưng Khu LHTTQG không thực hiện điều chỉnh hoặc chấm dứt hợp đồng cũng không báo cáo cơ quan cấp trên về việc hợp tác đầu tư trong thời gian kéo dài khoảng 15 năm.

Cơ quan thanh tra cho rằng quá trình thực hiện hợp tác đầu tư trên có nhiều "dấu hiệu bất thường", gây thất thu cho ngân sách nhà nước. Trong giai đoạn 2009-2018, Khu LHTTQG cũng không nộp tiền thuê khu đất trên cho ngân sách nhà nước với số tiền tạm tính hơn 1,94 tỷ đồng.

“Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch là cơ quan chủ quản giai đoạn 2009-2018 có tổ chức nhiều cuộc kiểm tra hiện trạng nhà đất, cơ sở vật chất nhưng không phát hiện được việc Khu liên hợp thể thao quốc gia hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Tân An Bình” – kết luận chỉ rõ.

“Xẻ thịt” đất cho thuê trái phép

Về việc cho thuê mặt bằng các khu đất đã giải phóng mặt bằng đang chờ thực hiện dự án, TTCP chỉ ra, khu đất đã đền bù GPMB chờ thực hiện dự án có diện tích khoảng 23,41ha, nằm trong diện tích 247ha được Thủ tướng Chính phủ tạm giao cho Khu LHTTQG quản lý theo Quyết định số 981 năm 1999.

Giai đoạn năn 2009 - 2018, Khu LHTTQG đã ký tổng số 202 hợp đồng và 68 phụ lục hợp đồng cho thuê mặt bằng các khu đất với khoảng 42 doanh nghiệp. Tất cả các hợp đồng cho thuê mặt bằng Khu LHTTQG ký với các doanh nghiệp trong năm 2018 được thanh lý vào thời điểm ngày 30/4/2018.

 

Theo kết luận TTCP, Khu LHTTQG được tạm giao quản lý các khu đất đã đền bù GPMB đang chờ thực hiện dự án nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chính thức giao đất hay cho thuê đất.

Tuy nhiên, Khu LHTTQG đã sử dụng đất để cho các cá nhân, doanh nghiệp thuê mặt bằng để xây dựng nhà xưởng, văn phòng phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh dưới hình thức hợp đồng cho thuê mặt bằng có thời gian 3 tháng, 6 tháng, 1 năm nhưng bản chất là cho thuê mặt bằng dài hạn.

Quá trình sử dụng đất (là tài sản nhà nước, tài sản công) để cho thuê mặt bằng tại Khu LHTTQG có rất nhiều sai phạm, vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, tài sản công, quản lý thuế.

Từ ngày 7/7/2014 đến nay, Giám đốc Khu LHTTQG ban hành 3 Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở vật chất nhưng chỉ quy định về đơn giá cho thuê mặt bằng (12.000 đồng/mở/tháng - 20.000 đồng/mở/tháng) mà không quy định về nộp tiền thuê đất; không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Sử dụng đất cho cá nhân, doanh nghiệp thuê mặt bằng để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh không đúng quy hoạch, không đúng mục đích sử dụng đất.

Trong suốt quá trình cho thuê mặt bằng các khu đất, Khu LHTTQG chưa nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế; không làm đầy đủ thủ tục khi cho thuê đất theo quy định; Không nộp tiền thuê đất; Không thực hiện công khai (năm 2009-2012), cố ý không thực hiện công khai (từ năm 2013) các hợp đồng cho thuê mặt bằng tại các khu đất, vi phạm quy định của Bộ Tài chính…

Theo TTCP, Giám đốc Khu LHTQG giảm trừ tiền, thời gian tính tiền thuê mặt bằng cho 15 doanh nghiệp với lý do không rõ ràng, chưa khách quan, không được thông qua Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Công đoàn; cho 7 doanh nghiệp thuê mặt bằng với đơn giá thấp hơn trong Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở vật chất…

Cũng theo TTCP, Quá trình Khu LHTTQG cho thuê mặt bằng các khu đất đã GPMB đang chờ thực hiện dự án có một số vi phạm, sai phạm có dấu hiệu bất thường. Tổng số tiền thuê đất Khu LHTTQG phải nộp ngân sách Nhà nước nhưng chưa nộp (tạm tính) hơn 658 tỷ đồng. Số tiền này Khu LHTTQG không có khả năng nộp, có dấu hiệu gây thất thu tiền ngân sách Nhà nước.

Xử lý nghiêm Giám đốc Khu LHTTQG và nhiều cá nhân, tập thể

Nêu tại kết luận TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch kiểm điểm làm rõ và xử lý trách nhiệm có liên quan đến các sai phạm, vi phạm của Khu liên hợp.

Bộ này tổ chức kiểm điểm làm rõ và xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân (theo từng thời kỳ) có liên quan đến các sai phạm, vi phạm. Chỉ đạo kiểm điểm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với tập thể lãnh đạo, xử lý kỷ luật người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu (theo sự phân công của người đứng đầu), chuyên viên chuyên quản Khu liên hợp của Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Bộ (theo từng thời kỳ) có liên quan đến các thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm.

Bên cạnh đó, Tổng cục TDTT tổ chức kiểm điểm làm rõ và xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân lãnh đạo Tổng cục (theo từng thời kỳ) có liên quan đến sai phạm, vi phạm của Khu liên hợp. Chỉ đạo Khu LHTTQG kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo, xử lý trách nhiệm đồng thời xử lý kỷ luật nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với Giám đốc Khu liên hợp thể thao quốc gia, Phó Giám đốc Khu LHTTQG theo từng thời kỳ trong giai đoạn 2009-2018) có liên quan đến các thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm, sai phạm.

Thuận Phong 

Nguồn tin: vietnamnet.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Xem tử vi

  
Về đầu trang
160x600
rightbanner
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây